Home

15 augustus 2012

De VVCS is een dynamische belangenorganisatie. Periodiek wordt het dienstenpakket van de VVCS geëvalueerd en krijgen de leden de gelegenheid om zich uit te spreken. Dit niet alleen over de lopende activiteiten, maar ook over geplande nieuwe initiatieven.
De dienstverlening van de VVCS is deels individueel en deels ten behoeve van het collectief van de betaald voetballers. Als lid van de VVCS heb je recht op de volgende diensten

  • Juridische ondersteuning
  • Spelersbegeleiding
  • Team VVCS
  • De VVCS Academy
  • De Stichting Schuldhulpverlening
  • De VVCS sollicitatieservice
  • De VVCS re-integratie service

Collectief

De VVCS behartigt de belangen van de spelers bij de CAO onderhandelingen. De huidige CAO loopt tot 30 juni 2014.
Geregeld worden spelersgroepen en/of spelersraden door de VVCS bijgestaan in hun onderhandelingen met de club over collectieve contracten en/of premieonderhandelingen.
De VVCS voert het secretariaat van de Centrale Spelersraad.
De VVCS heeft een vaste zetel in de board van de FIFPro. De leden profiteren van dit wereldwijde netwerk.