mr Louis Everard over de FIFPro klacht

22 augustus 2016

mr Louis Everard over de door de FIFPro bij de Europese Commissie ingediende klacht.

Op 18 september 2015 diende de FIFPro, de wereldwijde koepelorganisatie van 56 spelersvakbonden, een klacht in bij de Europese Commissie.

Waarom deed de FIFPro dat?
FIFPro heeft de voorbije jaren geprobeerd om de wantoestanden en wanverhoudingen, welke voortvloeien uit het huidige transfersysteem, op te lossen middels eindeloze onderhandelingen met de stakeholders in het voetbal.
Haar wederpartijen bij deze onderhandelingen, de FIFA, UEFA, ECA en EPFL, bleken echter niet bereid tot de gewenste, noodzakelijke aanpassingen. Het lijkt er op of zij de huidige situatie, waarin het grootste gedeelte van de transfermarkt geheel wordt beheerst door een relatief zeer beperkt aantal zeer grote clubs, kennelijk prima vindt. Het deert hen kennelijk ook niet dat er voor een groot deel van de spelers niet zoiets bestaat als contractzekerheid, of dat er totaal geen sprake is van financiële solidariteit tussen clubs en in veel gevallen dus evenmin van een open en faire concurrentie.
In 2001 keurde de Europese Commissie de FIFA Regulations on the Status en Transfer of Players nog goed met oog op juist het voorkomen van dergelijke zaken…

De misvatting
Gelijk werd er geroepen dat FIFPro het transfersysteem wilde opblazen. Dit is onzin. Wat men wel wil bereiken is meer balans tussen de rechten van de spelers en die van de clubs.

Wat gebeurde er sindsdien?
Inmiddels legde de Europese Commissie naar aanleiding van de klacht van de FIFPro een hele stevige en inhoudelijke vragenlijst voor aan FIFA. Na uitstel te hebben gekregen droegen de advocaten van de FIFA zorg voor de beantwoording.
Uiteraard bleef de FIFPro ook na het indienen van de klacht bereid tot constructief overleg. Het lijkt erop dat met name de ECA, de European Club Association met 106 volwaardige leden en 114 “associate members” hier het zelfde over denkt. Zij blijken bereid om met de FIFPro aan tafel te gaan om te bezien of er overeenstemming bereikt kan worden over een aantal belangrijke onderwerpen. Lukt dat, dan zouden onderhandelingsresultaten gezamenlijk verdedigd kunnen worden voor instanties als FIFA, UEFA en EPFL. Blijkt dat succesvol, dan is het vervolgens aan de FIFA om dat te verankeren in haar reglementen.

Het volledige artikel is te lezen in De Contractspeler editie augustus 2016.