Ook Fischer, Hofstede en Hulst behalen hun Bachelor

17 augustus 2017

Afgelopen week zijn wederom drie (voormalig) profvoetballers geslaagd voor hun Hbo-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap.

Sander Fischer, Tim Hofstede en Santy Hulst hebben hun Bachelor behaald door hun scripties succesvol te presenteren en verdedigen tijdens de eindpresentatie van hun studie.
Het afstudeeronderzoek van Sander betrof de factoren welke van invloed zijn op sponsoring van betaald voetbalclubs. Zijn insteek daarbij was: een luxe businessclub voor een kleine betaald voetbalclub. Het onderzoeksrapport van Tim had een hele andere insteek. Hij heeft namelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen hybride consumenten en chocoladeproducten. De scriptie van Santy tenslotte ging over de succesfactoren voor de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en sportverenigingen.

Hoewel de scripties qua onderwerpen behoorlijk van elkaar verschilden, waren de examencommissie en de werkvelddeskundigen onder de indruk van de gebruikte onderzoekstechnieken en de getoonde expertise. Alle drie de studenten lieten daarnaast blijken passie te hebben voor hun onderwerp. Mede hierdoor ging het verdedigen van hun scriptie hen goed af. De beoordelaars dachten hier net zo over en beoordeelde het afstuderen van Sander met het eindcijfer 7. Het afstuderen van Tim werd beoordeeld met een 8. Terwijl Santy zijn Hbo-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap eveneens afsloot met een 7.

Hiermee kwam voor de studenten een einde aan hun studie. Zij hebben gezwoegd om hun bachelor te behalen, maar uiteindelijk vervult het resultaat hen met trots. Sander zegt hierover: “Hiermee sluit ik een periode af die mij gevormd heeft en mede bepalend is voor hoe ik mij heb ontwikkeld als persoon. Ik heb veel geleerd en heb het gevoel klaargestoomd te zijn voor het bedrijfsleven. Het eindresultaat stemt mij tevreden en ik had er ook echt plezier in om hier onderzoek naar te doen. Gelukkig heb ik naar mijn ouders geluisterd, die mij altijd hebben gestimuleerd om verder te studeren. Ik ben dan ook supertrots op dit resultaat.”
Tim geeft over zijn studieperiode aan: “Het studeren en met name de scriptie was een zeer boeiend, maar tevens een niet te onderschatten proces. De afgelopen jaren heb ik gelukkig op de morele steun van mijn familie en vrienden mogen rekenen. Dit heeft mij de nodige kracht gegeven om tot dit mooie eindresultaat te komen.”
Santy tenslotte reageert heel relaxed op zijn behaalde resultaat. Eigenlijk precies zoals we hem kennen: “Voor mijn gevoel ben ik redelijk makkelijk door de studiejaren gekomen. Natuurlijk was het soms pittig, maar dat vind ik niet zo gek. Het is toch een volwaardige Hbo-studie die je volgt. En grotendeels ook nog in combinatie met een profvoetbalcarrière. Mijn scriptie was interessant, maar dat komt ook doordat ik mij nu oriënteer op een baan in het onderwijs. Dit gecombineerd met mijn sportachtergrond maakte het voor mij wellicht wat makkelijker om de laatste fase te volbrengen. Hoe dan ook, ik ben natuurlijk blij met dit resultaat en zie uit naar mijn nieuwe uitdaging in het onderwijs.”

De VVCS feliciteert Sander, Tim en Santy met hun behaalde diploma en wenst hen veel succes bij het vervolg van hun carrière.