Ook spelersagenten omarmen akkoord VVCS, ProProf en FBO

15 mei 2020

Vorige week bereikten de spelersorganisaties VVCS en ProProf een akkoord met werkgeversorganisatie FBO over een pakket noodmaatregelen voor het betaald voetbal. VVCS, ProProf en de FBO waren reeds weken met elkaar in overleg over de gevolgen van Covid-19 pandemie voor het betaald voetbal. Ook de Coaches betaald voetbal sloten zich direct aan bij het bereikte akkoord. Zo ook de KNVB, ECV en CED.

Gisteren, tijdens het overleg met alle geledingen actief in het betaald voetbal, maakte ook ProAgent, de organisatie van intermediairs, als laatste kenbaar dat zij zich prima kan vinden in het door de VVCS, ProProf en de FBO breed gedragen bereikte akkoord.