Vereniging van Contract Spelers

Ook in het buitenland ben ik lid. Van de VVCS.

De VVCS en ik.
Een sterk team.

Ook in het buitenland een goed contract.
Door de VVCS.

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

Via Team VVCS fit het seizoen gestart bij een nieuwe club. Service
van de VVCS.

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen.
Net als de VVCS.

De VVCS nam contact op met Tweede kamerlid Heerema van de VVD. Hij verklaarde zich bereid tot het stellen van kamervragen, welke mede resulteerden in de AMvB.
Clubs en spelers hebben wel haast. Dit seizoen hebben zij nog tot 7 april. Maar niet valt uit te sluiten dat ook het nieuwe seizoen de FIFA deze spelers extra mogelijkheden zal gunnen, een en ander afhankelijk van de situatie.

Besluit:
Om hier als profvoetballer te mogen werken als derdelander heb je normaliter een tewerkstellingsvergunning nodig. Die krijg je alleen als je een bepaald salaris verdient en in de hoogste divisie in je thuisland hebt gespeeld. Omdat Oekraïense profvoetballers nu vrij zijn om een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor zover zij onder de bescherming van de richtlijn vallen (en nadat de AMvB in werking is gegaan), gelden die regels niet en kunnen clubs gewoon een arbeidsovereenkomst als profvoetballer aanbieden aan deze groep. Er is geen salarisnorm.

Kortom: Oekraïense profvoetballers kunnen dus voor zover zij onder de bescherming van de richtlijn vallen -nadat de AMvB in werking is gegaan- inderdaad arbeid in loondienst verrichten.