Pakket aan noodmaatregelen voor het betaald voetbal

7 mei 2020

Vandaag hebben werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) een historisch akkoord bereikt over een pakket aan noodmaatregelen voor het betaald voetbal. Dit ter beperking van de negatieve gevolgen van de Covid 19 pandemie. Ook de ECV, CED en KNVB ondersteunen de maatregelen.
Daarmee is het betaald voetbal de eerste branche die in Nederland in deze corona-tijd collectieve afspraken heeft weten te maken over salarisreductie en neemt het een unieke positie in binnen Europa.
De potentiele salarisreductie die door middel van de noodmaatregelen op jaarbasis gerealiseerd wordt, wordt geschat op circa 35 mln Euro.

Serge Rossmeisl, directeur van de FBO: “Wij zijn op een gepaste wijze trots dat we in deze voor iedereen bizarre, moeilijke en onrustige tijden toch collectieve afspraken hebben kunnen maken met de vakbonden over noodmaatregelen voor het betaald voetbal. Het geeft aan dat iedereen binnen de voetballerij zich volledig bewust is van de ernst van de crisis en de gevolgen voor het betaald voetbal. Daarnaast bewijst deze regeling dat het betaald voetbal de verantwoordelijkheid neemt om eerst naar zichzelf te kijken, bij het nemen van noodzakelijke maatregelen”.

Ko Andriessen, directeur ProProf: ‘Wij zijn de eerste bedrijfstak in Nederland die met een collectief salarisoffer en een aanpassing van de CAO komt. Het betaalde voetbal komt soms in een negatief daglicht, maar hiermee lopen we voorop en dat is toch een mooi signaal. Hopelijk is dit solidaire akkoord ook een voorbode voor de vervolgoverleggen van de KNVB en Clubs om tot een noodfonds te komen’

Evgeniy Levchenko, voorzitter VVCS: “Wij overleggen al vanaf begin maart open en constructief als sociale partners. Uiteraard zagen wij dat spelers in veel landen al in dezelfde maand werden geconfronteerd met hele forse salarisaanpassingen. Soms werd dit zelfs eenzijdig bepaald door hun club of de overheid, of kwam dit tot stand onder zware morele druk. Dat hebben wij in Nederland weten te voorkomen. Het definitief niet kunnen uitspelen van de competities en het zeker een half jaar niet kunnen spelen met publiek leidt tot zo’n 300 miljoen aan inkomstenverlaging. Met die cijfers op tafel hebben wij onderhandeld met de FBO en zijn wij tot een pakket maatregelen gekomen dat ons inziens gegeven de omstandigheden een redelijk compromis is. Het pakket bestaat daar waar het gaat om het inleveren van een deel van het salaris uit aanbevelingen, waarbij wij uit zijn gegaan dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Ik ben er trots op dat wij het zo hebben kunnen doen en dat de spelers hun verantwoordelijkheid pakken om zo een hele substantiële bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen. Een hele mooie bijkomstigheid is dat ons corona pakket ook voorziet in de verlenging van onze cao tot 30 juni 2023. Zo krijgen de spelers weer extra rechtszekerheid en garanties voor een langere periode”.

Mario Captein, directeur CBV: “Het is een harde en pijnlijke maatregel voor alle werknemers werkzaam in het betaalde voetbal, ook voor de trainer/coaches. Maar volgens ons noodzakelijk en onvermijdelijk. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een gezonde en goed functionerende bedrijfstak en dus moeten wij hier als partijen ook samen de schouders onderzetten.”

Inhoud noodmaatregelen betaald voetbal

Het pakket bevat collectieve aanbevelingen, alsook bindende afspraken.

De aanbevelingen voor het (resterende deel van) seizoen 2019/2020 en de eerste seizoenshelft van het seizoen 2020/2021, zien op:
–   Het afzien van, danwel het vinden van een minnelijke regeling ten aanzien van collectieve bonussen;
– een salarisreductie aan de hand van een progressieve staffel. Beginnend vanaf 2,5% voor jaarsalarissen voor meer dan € 25.000,- bruto per jaar en oplopend naar maximaal 20%, waarbij partijen hebben afgesproken rekening te houden met de overheidsmaatregelen;
– het afzien van eventuele resterende vakantiedagen over het seizoen 2019/2020;
– de mogelijkheid tot betaling van de vakantietoeslag over het seizoen 2019/2020 in de maand juni in plaats van de maand mei.

De bindende afspraken zien op:
– Het tussentijds openbreken en verlengen van de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2023;

– een verlaging van het verplichte aantal contractspelers in de Eerste Divisie, van 16 naar 14 in 2020/2021 en naar 15 in 2021/2022;

– een verlaging van de toetsingsgrens betreffende de vakantietoeslag voor contractspelers in de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022;

– het door de spelersvakbonden afzien van een verhoging van de werkgeversbijdrage per 1 januari 2021;

– het indien mogelijk gelijk houden van het inkomenscriterium voor niet-EU spelers (als vastgesteld voor het seizoen 2019/2020).

Duur van de salarisreductie
De aanbevelingen ten aanzien van de salarisreductie gelden in beginsel tot 1 januari 2021.