Ruud Boymans en Bart van Muyen hebben hun HBO-Bachelor binnen

14 december 2012

13 december 2012 zal voor Ruud Boymans en Bart van Muyen voor altijd een speciale datum blijven. Immers, op deze dag hebben zij de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap aan de VVCS Academy afgerond met het behalen van hun HBO-diploma.
 
Het volgen en afronden van deze studie heeft vanzelfsprekend bloed, zweet en tranen gekost. Dat het volgen van een HBO-studie geen sinecure is weet een ieder, maar gezien het gegeven dat zij dit hebben gedaan in combinatie met hun voetbalcarrière en ook binnen de reguliere  periode van 4 jaar, mag met recht een topprestatie genoemd worden.
 
Ruud en Bart zijn van de 2008 lichting. Deze lichting is de tweede groep voetballers die destijds begon aan de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap van de VVCS Academy. De overige leden van deze lichting hebben ervoor gekozen om iets langer over de studie te doen en zullen waarschijnlijk in het voorjaar van 2013 afstuderen.
 
Het afronden van de HBO-studie van Ruud en Bart gebeurde net als bij bijna elke HBO-studie door het presenteren en verdedigen van hun afstudeeronderzoek (scriptie). Ruud zijn scriptie gaat over Social Media en hoe een voetballer dit kan toepassen om een eigen personal brand te creëren. Bart schreef zijn scriptie over de VVCS Academy. Hij stelde zich zelf de concrete vraag ”Is dit de ideale opleiding voor profvoetballers?”
 
Beide scripties werden mede beoordeeld door een commissie. Deze commissie bestond uit personen die uit het desbetreffende werkveld komen en uit leidinggevenden van de opleiding. Daarnaast moesten Ruud en Bart de kritische vragen die naar aanleiding van hun scripties gesteld werden dusdanig pareren dat de commissieleden overtuigd raakten van de kennis van Ruud en Bart. Daarnaast wilde de commissie graag horen hoe zij de kennis die zij gedurende hun studie hebben vergaard hebben toegepast bij het maken van hun scriptie.
 
De commissie bleek erg tevreden met de antwoorden van zowel Ruud als Bart, wat dan ook resulteerde in een 7,5 voor Ruud en een 7 voor Bart. Met deze cijfers behaalden zij niet alleen een ruime voldoende voor hun scriptie, maar dus ook hun HBO Bachelor.
 
De VVCS wil Ruud en Bart van harte feliciteren met dit diploma en complimenteren met hun doorzettingsvermogen.