SP bereid tot aanpassing wetvoorstel in belang van het betaald voetbal

17 september 2012

Vanmorgen spraken Louis Everard en Ad Dieben uitvoerig met Paul Ulenbelt en een tweetal fractiemedewerkers van de SP.

Onderwerp van dit gesprek was het door de PvdA en SP samen ingediende wetsvoorstel tot verbetering van de rechtspositie van flexmedewerkers.

De onverkorte invoering van dit wetsvoorstel zal voor het Nederlandse voetbal en haar spelers dramatische gevolgen hebben. De pijn zit vooral daarin dat het niet langer mogelijk zal zijn om middels een te sluiten CAO de flexwet geheel uit te sluiten. Oftewel, ook spelers zullen een contract voor onbepaalde tijd krijgen dat zij eenvoudig kunnen doen eindigen door een simpele opzegging.

Hoewel dit op het eerste oog voor spelers aantrekkelijk lijkt, zou dat voor het voetbal tot enorme schadelijke gevolgen leiden. Clubs zullen niet meer investeren in eigen jeugdopleidingen en talenten worden simpelweg opgehaald door buitenlandse clubs.

Louis Everard: “Ook de SP wist niet dat ondanks het uitsluiten van de flexwet de positie van de Nederlandse profs veel beter is dan die van “gewone werknemers” die wel een beroep op deze wet kunnen doen. De Nederlandse spelers kennen juist een contractgarantie en velen van hen krijgen juist wel een keurige ontslagvergoeding wanneer er van hen afscheid genomen wordt. Zij hebben ons nu toegezegd om te zoeken naar een uitbreiding van het wetsvoorstel dat tegemoet komt aan de belangen van het Nederlandse betaalde voetbal. Je moet daarbij dus denken aan een uitzonderingspositie welke wettelijk wordt voorzien. Wij hebben daaraan uiteraard onze medewerking toegezegd.”.

De VVCS is zeer verheugd met deze toezegging.