Succesvolle eerste klassikale bijeenkomst voor de nieuwe Mbo-studenten

10 september 2014

Eerder deze week kwamen alle nieuwe studenten die aan de VVCS Academy de Mbo-opleiding Verkoper gaan volgen bijeen voor hun eerste klassikale bijeenkomst.

Deze bijeenkomst vond plaats op het Da Vinci College te Dordrecht. Na een kort welkomstwoord werden de studerende voetballers door de verschillende docenten geïnformeerd over de komende studieperiode.

Studeren aan de VVCS Academy heeft vele voordelen, maar het is anders dan de meeste voetballers gewend zijn in het reguliere onderwijs. Omdat het een geheel andere aanpak vergt, kregen de studenten tijdens deze introductiebijeenkomst uitleg over de werkwijze van de virtuele klas en de elektronische leeromgeving. Aangezien ook de stage een belangrijk onderdeel vormt van de Mbo-opleiding Verkoper, werden de studenten ook hierover uitvoerig geïnformeerd. Tevens werd uitgelegd wat de docenten van de studerende voetballers verwachten qua inzet, maar ook wat de spelers op hun beurt juist van de docenten mogen verwachten qua begeleiding.

De Mbo-opleiding Verkoper is een opleiding op niveau 2 en kan in één jaar afgerond worden. Met het behalen van dit diploma wordt een basis gelegd voor een commerciële carrière. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de  ‘kwalificatieplicht’ die de overheid stelt aan leerplichtige jongeren.

Indien de Mbo-opleiding Verkoper succesvol wordt doorlopen, dan kan een voetballer het volgende studiejaar ook de vervolgopleidingen Verkoopspecialist Detailhandel en (assistent) Filiaalmanager Detailhandel gaan volgen aan de VVCS Academy.
Naast de reeds lopende Mbo-klassen, zal ook dit studiejaar dus weer een groep voetballers vanuit heel Nederland beginnen met hun Mbo-opleiding aan de VVCS Academy. Vanzelfsprekend wensen wij allen veel succes!