Uitkomsten onderzoek naar racisme in het Nederlands betaald voetbal

4 februari 2020

Vandaag zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat EenVandaag samen met de VVCS deed naar racisme in het Nederlands betaald voetbal. Alle aanvoerders van de Nederlandse betaald voetbalclubs werden gevraagd naar hun ervaringen.
De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen hetgeen reeds in de Centrale Spelersraad werd besproken.

Van de 38 aanvoerders gaven tien aanvoerders aan met regelmaat zelf mee te maken dat teamgenoten racistisch bejegend worden. Vier aanvoerders stellen zelfs dat dat bijna wekelijks gebeurt. Aan de andere kant zijn er ook vijftien aanvoerders die zeggen dat het nooit of bijna nooit voorkomt. Drie aanvoerders zeiden het niet te weten of er geen mening over te hebben. De overige tien aanvoerders vulden de vragenlijst niet in.

Als er racisme is komt dat in alle gevallen vanaf de tribune. De aanvoerders maken geen melding van discriminatie door tegenstanders, trainers of teamgenoten.

Zaterdag presenteren het kabinet en de KNVB een plan. Als het aan de aanvoerders ligt staat daarin dat wedstrijden bij racistische incidenten meteen gestaakt worden. Van de 28 aanvoerders denken er 22 dat dit werkt. Ook het installeren van camera’s met gezichtsherkenning wordt gezien als een zeer effectief middel, net als het strafrechtelijk vervolgen van supporters die over de schreef gaan.

In de laatste CSR-vergadering werd het ontbreken van standaard-afspraken bij racisme reeds aangekaart door de spelers. Het ontbreken van een duidelijk plan komt ook in het onderzoek naar voren. Van de 28 aanvoerders zijn er maar vijf die aangeven een plan te hebben voor het geval een teamgenoot uitgescholden wordt, bijvoorbeeld samen van het veld stappen. Dat is een optie die veel spelers effectief lijkt . ‘We zijn een eenheid dus ik denk dat we op dat moment vanuit onszelf zeggen: we stoppen’, stelt een van hen in het onderzoek, waarin de aanvoerders anoniem hun zegje deden.

De CSR kwam op 20 november jl. al een protocol overeen. Wanneer er sprake is van racisme is de Spelersraad van mening dat alle scheidsrechters hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Dit komt ook volledig overeen met de inhoud van de FIFA three-step procedure, dat juist de scheidsrechter in kwestie deze ruimte geeft zodra er sprake is van discriminatie. De drie stappen in dit FIFA protocol zijn “stop the match”, “suspend the match” en “abandon the match”.

Zodra de aanvoerder de scheidsrechter hierom vraagt, moet hij de wedstrijd stilleggen. Is hij hiertoe niet bereid, dan zullen de spelers in Nederland collectief het veld hebben te verlaten. Dit is het standpunt van de CSR, dat met alle aanvoerders gedeeld zal worden.
Ook moet er strenger gestraft worden. Dat geldt uiteraard voor de daders. Zij moeten letterlijk verbannen worden uit onze stadions.

VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko zal in de komende dagen alle aanvoerders contacteren om het bovenstaande protocol aan hen toe te lichten. Een belangrijke stap in het uitbannen van discriminatie in het Nederlands betaald voetbal!