Unieke service voor VVCS-leden bij beëindiging voetbalcontract

1 april 2004

De datum van 31 maart is weer gepasseerd. Voor nogal wat spelers betekende dit de ontvangst van een aangetekende brief van hun club. De mededeling daarin is een duidelijke; er werd besloten om het per 30 juni 2004 aflopende contract niet te verlengen. De VVCS biedt haar leden een service aan die de spelers veel administratief werk en bovendien eventuele strafkortingen kan besparen.

Vanaf het moment dat je weet dat je wellicht werkloos wordt per 1 juli 2004 ben je verplicht om je best te doen om te voorkomen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Met andere woorden, je moet je voldoende inspannen om een andere club (of uiteraard een werkgever buiten het voetbal) te vinden.

Hoe doe je dit?

UWV Cadans, de instantie die gaat over het al of niet verstrekken van een WW-uitkering, begrijpt inmiddels wel dat rechtstreeks solliciteren in het betaalde voetbal niet echt zin heeft. Ook zij begrijpen dat dit gaat via zaakwaarnemers, maar verlangen wel van jou dat je ervoor zorgt dat dit solliciteren zeer geregeld en concreet gebeurt. Hoe vaak? Vanaf het moment dat jouw contract daadwerkelijk afloopt, dus per 1 juli 2004, tenminste één maal per week!

Wat als je voor 1 juli 2004 een nieuwe club vindt?

Dan heb je met de uitvoeringinstantie niets van doen. Dan wordt van jou uiteraard geen verdere actie verlangd.

Wat als je niet (niet tijdig) een nieuw club vind?

Dan moet je er dus wel zorgen dat je aannemelijk kunt maken dat je ook tussen 31 maart en de datum waarop jouw huidige contract afloopt er alles aan deed om die nieuwe club te vinden.

Hoe doe je dit en hoe kan de VVCS je hierin helpen?

Ter voorkoming van allerhande discussies en procedures met het UWV heeft de VVCS besloten om voor haar leden per internet een nieuwe sollicitatie-service in het leven te roepen.

Hoe werkt dit?

Ontving je een aangetekende brief waarin de club aangaf dat jouw contract niet wordt verlengd en heb je nog niet de zekerheid van een nieuwe club, stuur dan een e-mail naar: sollicitatie@vvcs.nl

Welke
info mail je naar sollicitatie@vvcs.nl?

Naam, adres, postcode plus woonplaats, leeftijd, opgave van de clubs waarbij je onder contract stond, voorkeurspositie(s) in het elftal en eventuele trainersdiploma’s.

Wat doet de VVCS met deze gegevens?

De VVCS zal deze gegevens bundelen tot een lijst van voor de arbeidsmarkt beschikbare spelers. De VVCS zal deze lijst wekelijks toesturen aan alle clubs in Nederland.

Wat zijn hiervan de voordelen voor jou?

De VVCS voorziet hiermee in jouw wettelijke sollicitatieverplichting. Bovendien wordt wekelijks duidelijk gemaakt bij de clubs dat jij nog beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.

Wat te doen als je op deze lijst staat en een club vind?

Vind je een nieuwe club voor 1 juli, laat dat dan even weten aan de VVCS, ook weer via sollicitatie@vvcs.nl

De VVCS kan op deze manier haar lijst up to date houden.

Wat te doen als je nog niet een nieuwe club hebt per 15 mei?

Je hebt er dan al voor gezorgd dat je op de sollicitatielijst van de VVCS staat. Wel moet je je dan gaan inschrijven bij het CWI (voorheen het arbeidsbureau) als “werkzoekend betaald voetballer”. Op hetzelfde kantoor kun je ook de formulieren voor het aanvragen van een WW-uitkering verkrijgen. Zorg ervoor dat als je je meldt bij het CWI je een deugdelijk identificatiebewijs bij je hebt.

Hoe in te vullen?

Leden van de VVCS die vragen hebben bij het invullen van de aanvraagformulieren voor een WW-uitkering, kunnen hierbij een beroep doen op de juridische afdeling van de VVCS, te bereiken in Gouda onder telefoonnummer 0182-571172.

Heb je een eerste contract dat niet wordt verlengd?

Vanaf het moment dat je weet dat je eerste contract niet wordt verlengd, geldt het voorgaande ook voor jou. Hoor je dat en heb je nog geen nieuwe club, meld je dan ook bij sollicitatie@vvcs.nl

Andere vragen over de CAO?

Wil je weten of je gerechtigd bent tot een schadeloosstelling van jouw club? Wil je weten of jij moet opzeggen als de club dat niet deed en jij weg wil? Wil je weten hoe dat te doen zonder risico’s voor een eventuele werkloosheidsuitkering? Wil je weten wanneer jij moet opzeggen? Wil je weten wat de hoogte van het maximum dagloon is?, Wil je weten hoe de nieuwe WAO wetgeving eruit lijkt te gaan zien? Wil je weten hoe een schadeloosstelling uitbetaald dient te worden (CFK)? Voor al deze en mogelijk andere kun je bellen naar de VVCS en vragen naar Louis Everard of Ad Dieben.