Vereniging van Contract Spelers                                                                                                            

Ik volg de adviezen van mijn coach. En van de VVCS.

Ook in het buitenland was ik lid. Van de VVCS

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen. Net als de VVCS

Nog geen club en toch fit het seizoen beginnen. Dankzij de VVCS.

Ook in het buitenland een goed contract. Door de VVCS

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

In de vergadering van de Centrale Spelersraad (CSR) van woensdag 27 maart jl. is onder andere uitgebreid stilgestaan bij de VAR en hoe de CSR, als de vertegenwoordiger van de in Nederland actieve spelers, de VAR ervaart.

Als eerste is volstrekt duidelijk dat de spelers van mening zijn dat de KNVB met de invoering van de VAR een juiste beslissing heeft genomen. De spelers zijn echter van mening dat er ter optimalisering van de VAR, als ook aan de wijze waarop de VAR wordt gehanteerd, nog wel wat verbeterpuntjes zouden kunnen zitten.

De punten uit de afgebeelde brief heeft de CSR aan de directie van de KNVB gezonden.