VAR advies van Centrale Spelersraad aan KNVB directie

3 april 2019

In de vergadering van de Centrale Spelersraad (CSR) van woensdag 27 maart jl. is onder andere uitgebreid stilgestaan bij de VAR en hoe de CSR, als de vertegenwoordiger van de in Nederland actieve spelers, de VAR ervaart.

Als eerste is volstrekt duidelijk dat de spelers van mening zijn dat de KNVB met de invoering van de VAR een juiste beslissing heeft genomen. De spelers zijn echter van mening dat er ter optimalisering van de VAR, als ook aan de wijze waarop de VAR wordt gehanteerd, nog wel wat verbeterpuntjes zouden kunnen zitten.

De punten uit de afgebeelde brief heeft de CSR aan de directie van de KNVB gezonden.