Verplichte promotie en degradatie tussen Topklasse en Eerste Divisie

27 september 2012

Met ingang van het seizoen 2015/2016 zal er eindelijk sprake zijn van een verplichte promotie van de Topklasse naar de Eerste Divisie en een verplichte degradatie vice versa. Alle betrokken besturen bereikten hierover zeer recent volledige overeenstemming.

De VVCS is blij dat het vrijblijvende karakter per 1 juli 2015 wordt ingeruild voor een verplichting. Benieuwd is zij wel of het bestuur van de CV Topklasse ook voor wat betreft de registratie van contracten en een CAO haar verantwoordelijkheid zal nemen, en zo ja, per wanneer.

Het voorgaande betekent overigens niet dat het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid voor een tweede divisie bestaande uit beloftenelftallen wordt gestaakt. De KNVB is doende om een werkgroep samen te stellen die dat gaat onderzoeken. Ook de CSR zal hierin zitting krijgen.