Verplichtingen speler bij opzegging van een contract

8 april 2014

Hoe wordt een contract beëindigd door de speler?
Ook hier moeten we allereerst een onderscheid maken tussen een aflopend  eerste contract en een aflopend, al eerder verlengd contract.

We hebben al vastgesteld dat een eerste contract van rechtswege, dus automatisch eindigt. Gelijk zijn club, hoeft/kan ook een speler in zo’n geval niets doen.
Is er sprake van een al eerder verlengd contract en zegde de club niet op per 31 maart 2014, dan betekent dat, dat wanneer je als speler niets doet, het contract automatisch verlengd wordt voor één seizoen. Wil je dat als speler niet, dan moet je de club laten weten dat je het dienstverband  wenst te laten eindigen per 30 juni aanstaande.

Hoe en wanneer dat te doen?
Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief, en wel uiterlijk op 15 mei 2014.
Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid hebt over een nieuwe club. Door het nemen van ontslag verspeel je namelijk al je rechten op een eventuele werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel voorzichtig en neem bij twijfel contact op met de VVCS.

De VVCS sollicitatieservice
Heb je, omdat je nog geen nieuwe club vond, een werkloosheidsuitkering aangevraagd, neem dan ook contact op met de VVCS. Als lid kun je namelijk een beroep doen op de VVCS Sollicitatieservice. Dit betekent dat de VVCS jouw sollicitatieverplichting tijdelijk overneemt om jou in staat te stellen om goed na te denken over en je voor te bereiden op de volgende stap.