Vereniging van Contract Spelers                                                                                                            

Ook in het buitenland ben ik lid. Van de VVCS.

De VVCS en ik.
Een sterk team.

Ook in het buitenland een goed contract.
Door de VVCS.

Mij voorbereiden op een tweede carrière doe ik zelf. Met de VVCS.

Via Team VVCS fit het seizoen gestart bij een nieuwe club. Service
van de VVCS.

Ik stimuleer mijn spelers zich te ontwikkelen.
Net als de VVCS.

De VVCS heeft namens acht spelers een arbitrageverzoek ingediend tegen FC Twente. Zonder dit vooraf met de spelers te zijn overeengekomen besloot Twente om op hun salaris de loonheffing in te houden, welke verschuldigd was over de door de club betaalde vergoedingen aan hun intermediairs. Dit heeft alles te maken met de afspraak welke de club zelf maakte met de belastingdienst, de zgn. vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst met de belastingdienst laat echter nadrukkelijk de ruimte om deze afdracht voor de speler fiscaal neutraal op te lossen.

Nu werden de spelers geconfronteerd met een spontane inhouding op hun salaris. De VVCS wees Twente er reeds op dat de financiële gevolgen van een door haar zelf vrijwillig gesloten overeenkomst niet zomaar op de spelers afgewenteld kunnen worden. Omdat Twente weigert om de inhoudingen te corrigeren resteerde niets anders dan de gang naar de Arbitragecommissie van de KNVB.

Wordt derhalve vervolgd.