VVCS: Geen wedstrijden meer op kunstgrasvelden met PAK’s.

8 juni 2006

‘Uitermate verontrustend’, zo noemt VVCS-directeur Louis Everard de uitkomsten van het kunstgras-onderzoek van adviesbureau Intron. In het onderzoeksrapport wordt gesteld dat het spelen op kunstgras schadelijk voor de gezondheid kan zijn.

Grote boosdoeners zijn volgens het rapport de kleine rubberen korrels die op het kunstgras gestrooid worden om de natuurlijke effecten van echt gras na te bootsen. Deze korrels, gemaakt van gemalen autoband, bevatten een veel te hoge concentratie PAK’s. Blootstelling aan deze koolwaterstoffen kan leiden tot huidkanker.

Cambuur Leeuwarden in actie tegen VVV-Venlo op kunstgras

In Nederland bestaat geen normering voor huidcontact met PAK’s. Omdat een overheidsnorm ontbreekt, is in het onderzoek uitgegaan van de richtlijn van het Duitse TÜV-instituut. Als deze richtlijn gevolgd wordt, blijkt volgens het rapport dat ‘de instrooirubber niet aan de eis voldoet van 10 mg/kg PAK bij een contacttijd van meer dan 30 seconden. Het voldoet wel aan de eis bij een contacttijd van minder dan 30 seconden’. Met andere woorden: Dit is een serieuze aanwijzing dat een geblesseerde speler die enkele minuten op de grond ligt gezondheidsrisico zou kunnen lopen.

Intron komt in haar rapport tot de conclusie dat er onzekerheid is over de gevolgen van blootstelling van de huid aan PAK’s. Het verdient volgens het rapport aanbeveling om de mogelijke blootstelling aan PAK’s via huidcontact nader te onderzoeken.

Everard: ‘Met stijgende verbazing heb ik het rapport gelezen. Zonneklaar is dat niemand op dit moment precies weet in hoeverre het spelen van kunstgras schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom is het vreemd dat de KNVB rustig het vervolgonderzoek afwacht in plaats van zich bezorgd te tonen en passende maatregelen te nemen. Intron doet toch niet voor niets een aanbeveling tot nader onderzoek?’

Louis Everard

‘Ik vind dit dus de omgekeerde wereld. Je onderzoekt toch eerst de veiligheid van een product voordat het op de markt komt? Dat is een gezamenlijke taak van de KNVB en de betreffende clubs. Maar ik vind het ook de hoogste tijd dat de overheid in deze haar verantwoordelijkheid neemt en een norm voor huidcontact met PAK’s opstelt. Want behalve profvoetballers spelen wekelijks tienduizenden liefhebbers hun potjes op deze ondergrond. Een auto mag toch ook niet de weg op voordat aan alle veiligheidseisen is voldaan?’

‘Zolang de schadelijke gevolgen voor de gezondheid niet duidelijk zijn, vinden wij het onverantwoord om op dergelijke velden te spelen. Dan blijven er voor de VVCS maar twee opties over: Of de mogelijk gevaarlijke rubberen korrels worden vervangen door niet schadelijke korrels, zoals dat in Italië het geval is. Of er wordt niet meer op deze kunstgrasvelden gespeeld, totdat aangetoond is dat spelers geen risico lopen.’

Everard is ook niet te spreken over de rol van de KNVB in de afgelopen Algemene Vergadering Betaald Voetbal: ‘Vorige week is in de vergadering het onderwerp kunstgras aan de orde geweest. Niemand van de KNVB, nota bene één van de initiators van het rapport, heeft toen kenbaar gemaakt dat er een onderzoek gaande was. Het lijkt wel of de KNVB bang is voor de uitkomsten van het onderzoek.’

‘Als de KNVB de situatie blijft negeren, zullen wij actie ondernemen. De gezondheid van spelers – amateur of professional – moet altijd voorop staan’, aldus Everard.