VVCS inventarisatie naar gebruikt infill baart zorgen

18 oktober 2016

Op acht kunstgrasvelden in het betaald voetbal is rubbergranulaat gebruikt. In de eredivisie is het er één en wel het veld van Excelsior. In de Jupiler League zijn dat er dus maar liefst zeven (Almere, Dordrecht, Eindhoven, MVV, Telstar, Volendam en VVV).

De VVCS heeft nauw contact met de aanvoerders van deze clubs en volgt hun overleg met het management van genoemde clubs op de voet. Het standpunt van deze clubs is min of meer hetzelfde; men wil het nieuwe RIVM onderzoek afwachten alvorens mogelijk tot actie over te gaan. Hoewel de VVCS nadrukkelijk de voorkeur geeft aan het Ajax model te dezen, “geen risico en verwijderen die mogelijk gevaarlijke granulaat”, zal ook zij met de spelers in het betaalde voetbal het aangekondigde, nieuwe RIVM onderzoek zeer kritisch volgen. Nog voor het einde van het jaar zullen er naast de nodige literatuuronderzoeken tussen de 50 en 100 kunstgrasvelden worden onderzocht op mogelijk aanwezige gezondheid bedreigende stoffen, waarbij ook rekening gehouden zal worden met de leeftijd van de gebruikte korrels.

Duidelijk is wel dat het “Rijksinstituut” niet weer kan volstaan met een vluchtig en vlak onderzoekje, waarbij om welke reden dan ook zelfs een aantal urinemetingen werd geschrapt, maar deze keer een grondig rapport heeft af te leveren. Begin 2017 wordt ook de uitkomst verwacht van het namens de Europese Commissie door het European Chemical Agency gedane onderzoek naar de risico’s van rubbergranulaat.

Opvallend is dat in verschillende landen gedane onderzoeken tot verschillende bevindingen leiden en wel omdat eenduidige regelgeving ontbreekt.
Het lijkt er dan ook op dat er dringend behoefte is aan uniforme en objectieve testmethoden, welke ook de gevolgen van langdurige blootstelling aan granulaat kunnen vaststellen. Daarnaast lijkt er dus net zo’n behoefte te zijn aan uniforme regelgeving. Immers, gelijke resultaten dienen ook tot gelijke conclusies te leiden.

Kijken wij naar testmethoden, dan lijken ook die van de FIFA wat te gemakkelijk. De Wereldvoetbalbond beperkt zich vooral tot kwaliteit en veiligheid van de kunstgrasvelden, maar rept met geen woord over gezondheid. Ook daar is een grondige update nodig.