VVCS overhandigt de door profs getekende Qatar petitie donderdag aan de KNVB

14 april 2021

In navolging van de spelers van het Nederlands Elftal hebben ook de in Nederland actieve profspelers en speelsters door ondertekening van een door de VVCS opgestelde petitie duidelijk gemaakt dat er dringend actie ondernomen moet worden tegen de weerzinwekkende arbeidsomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar.

Via de VVCS roepen zij de KNVB en FIFPro, als wereldwijde spreekbuis van de spelers, op om al het mogelijke te doen om FIFA te bewegen druk uit te oefenen op de regering van Qatar. De in Nederland actieve profs en andere in het voetbal werkzame leden van de VVCS vinden bovendien dat de FIFA een fonds zou moeten vormen waaruit de families van de overleden arbeiders financieel ondersteund kunnen worden.

Bij monde van haar secretaris-generaal Gijs de Jong liet de KNVB weten blij te zijn met de betrokkenheid van de VVCS leden en hun steun aan het initiatief “Football supports Change” van hun collega’s van het Nederlands Elftal. Hij zegde toe dat de KNVB in gesprekken met FIFA haar uiterste best zal doen om de gewenste druk uit te laten oefenen. Hij zal donderdagochtend om 10.30 uur in Zeist de door de VVCS verzamelde honderden handtekeningen in ontvangst nemen van VVCS voorzitter Evgeniy Levchenko.

Ook collega spelersvakbonden in Noorwegen en Australië zijn bezig met vergelijkbare acties. Met de FIFPro wordt nog deze week overlegd hoe dit optimaal te bundelen en in te zetten.

Directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty International Nederland liet weten heel blij te zijn met het initiatief van de VVCS. Namens Amnesty International Nederland benadrukt zij het belangrijk te vinden dat er ook vanuit de voetbalwereld aangedrongen wordt op directe verbetering in de arbeidsomstandigheden in Qatar. Amnesty International steunt daarom het verzoek van de VVCS aan de KNVB en FIFPro.