HBO Business & Innovation Bachelor

HBO Business & Innovation Bachelor

Sport en ondernemerschap liggen in elkaars verlengde. Beide ambities vragen om doorzettingsvermogen, focussen op een doel, samenwerken in een team, snel kunnen reageren op situaties, benutten van kansen, tegenslagen kunnen verwerken en continu gericht zijn op verbetering.

Het succesvol zijn in je sport is meer dan techniek alleen. Een bekende trainer beoordeelt jonge spelers aan de hand van het TIPS model: Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid. Ook bij innovatie en ondernemen gaat het om meer dan technologie; het is vooral mensenwerk. Op basis van je persoonlijke profiel is binnen de gehele opleiding veel aandacht voor het ontwikkelen en versterken van persoonlijke competenties die van belang zijn voor het vergroten van je innovatieve ondernemerschap.

Iedere student krijgt een Portfolio-begeleider toegewezen: een coach die zich richt op persoonlijke professionele ontwikkeling. Deze begeleiders zijn werkzaam binnen voetbalorganisaties en/of gerelateerde organisaties. De praktijkcomponent vormt een belangrijke pijler van de opleiding. Daarom worden in samenwerking met organisaties, die nauw verbonden zijn aan de voetbalwereld, relevante praktijkopdrachten op hbo-niveau ontwikkeld en uitgevoerd.

Vanuit elke locatie (ook in het buitenland) lessen volgen
De ontwikkelde Learning-E methodiek gebruikt het internet om je interactief te laten leren. Je volgt colleges in een virtueel klaslokaal en met spraak- en andere technieken communiceer je met de docent en andere studenten. Ook kun je begeleiding krijgen van een expert zonder dat je daarvoor hoeft te reizen. Online kun je o.a. je studievoortgang volgen. Om gebruik te maken van deze methodiek dien je te beschikken over een computer met internetverbinding.

Innovatief onderwijs
Het doel is om studenten de mogelijkheden van vandaag te bieden om op elke plek op de wereld met elkaar te kunnen communiceren en dus leren. De systemen en methodieken zijn gebruiksvriendelijk en up-to-date.

Duur van de opleiding
De opleidingsduur is variabel, namelijk van 4 tot 6 jaar, wanneer je een periode niet in staat bent de volledige aandacht aan de studie te geven is een uitloop mogelijk naar maximaal 6 jaar. De opleiding beschouwt dit dan niet als ‘vertraging’, maar als de keuze voor een langduriger studievariant. De verlenging van de opleiding gebeurt door het tweede, vierde en zesde jaar uitsluitend te besteden aan het herhalen van de behandelde stof en het doen van tentamens, en in die jaren geen lessen te volgen. In deze jaren sta je ingeschreven als extraneus en betaal je minder collegegeld. Uiteraard kan de student ook kiezen voor een studieduur van 4 of 5 jaar. Het is ook mogelijk de gehele opleiding inclusief het onderwijs te spreiden over zes jaar, echter dan betaal je alle jaren wel het volledige collegegeld.

Wij vragen de volgende investering
Naast het betalen van je collegegeld, zijn er kosten voor boeken en studiemateriaal. Voor de live communicatie is een headset noodzakelijk en een webcam aan te bevelen.

De kosten van de opleiding bedragen € 3.550,00 per collegejaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast op basis van prijsindexatie en kostenontwikkeling. Het boekengeld bedraagt ongeveer € 1.750,00 (gespreid over alle jaren).

Toelating en inschrijving
Ben je in het bezit van een HAVO, VWO of mbo-niveau 4 diploma, dan kun je als er genoeg plaats is worden toegelaten op de opleiding hbo-Bachelor Business & Innovation. Als je in je vooropleiding weinig Economie of Wiskunde hebt gehad, gaan we na of je aanvullend rekenonderwijs nodig hebt. Ook kijken we naar je startniveau voor Nederlands. Het enige wat je moet doen, is het aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar HBO Drechtsteden, met de gevraagde bijlagen. Als je aan alle eisen voldoet, krijg je vanzelf een ontvangstbevestiging thuis gestuurd en kun je, na betaling van het inschrijfgeld, het komende studiejaar aan de studie hbo-Bachelor Business & Innovation beginnen. Ben je ouder dan 21 en heb je geen HAVO-, VWO-, of mbo-diploma? Dan moet je om toegelaten te worden een 21+ onderzoek doen. Ben je nu 20, maar word je het aankomende studiejaar 21 jaar? Dan kan je ook in aanmerking komen voor een 21+ onderzoek. Meer informatie hierover vind je via deze link: lees de 21+ infowijzer hier.

Meer weten?
De VVCS organiseert i.s.m. HBO Academy regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over deze opleiding. Wil je hierbij aanwezig zijn stuur dan een mail naar Arjan Ebbinge.

E-mail: a.ebbinge@vvcs.nl
Telefoon: 06-42298097
Website HBO Drechtsteden: www.hbo-academy.nl

Direct inschrijven