Einde contract per 30 juni?

10 april 2018

Wat werd er in de CAO bepaald voor een club die de arbeidsrelatie met een speler wil beëindigen?

Bij een aflopend eerste contract geldt alleen de aanzegplicht.
Een eerste contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af. Het maakt dan niet uit of dit eerste contract voor één of meerdere seizoenen werd gesloten. Dit betekent zoveel dat niemand hier iets aan hoeft te doen, noch hiertegen kan doen. In het geval van een aflopend, eerste contract heb je dus alleen te maken met de aanzegplicht.

Bij ieder aflopend verlengd contract blijft de tijdige mededeling noodzakelijk naast de aanzegging.

In de CAO is bepaald dat wanneer je als speler een aflopend, al eerder door dezelfde club verlengd contract hebt en de club besloot dat zij niet verder wil met jou, dan moet de club jou dit per aangetekende brief uiterlijk op 31 maart laten weten. Oftewel, dat had al moeten gebeuren.
Dit noemen wij de “tijdige mededeling”. Deed de club dat niet, dan betekent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2018/2019 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden voor het nu nog lopende seizoen 2017/2018.

Bij ontslag recht op een transitievergoeding?

Laat je informeren door juridische afdeling van de VVCS of jij voor deze vergoeding in aanmerking komt.

Voor vragen over de transitievergoeding of ondersteuning bij aanvraag WW uitkering, de sollicitatieplicht en deelname aan Team VVCS neem contact op met info@vvcs.nl of bel 023-5546930.