Nieuwe vakopleiding tot mentale trainer start op 10 januari

4 januari 2018

Mede namens de VVCS introduceert Paul van Zwam, in samenwerking met Start2Move, een nieuwe vakopleiding voor mentale trainer.

Uitgesmeerd over twintig halve dagen, van vijf tot half tien in de avond, telkenmale in het stadion van NEC. Maximaal twaalf deelnemers zijn in Nijmegen welkom bij de aftrap op 10 januari. ‘Het is mijn initiatief en ik heb er Start2Move bijgehaald. We werken dus onder de vlag van Start2Move’, aldus de toelichting van Paul van Zwam, samen met Ivo Spanjersberg de docenten voor de opleiding.
De inschrijving staat open voor een breder publiek dan alleen de (ex)sporters. Bewust koos Paul van Zwam, naast de samenwerking met de VVCS, voor de ondersteuning van Start2Move. ‘Ik heb de opleiding opgezet en ben daar eigenaar van. Maar met Start2Move pakken we ook hun uitstraling.’

Start2Move bestaat inmiddels tien jaar en draagt zorg voor diverse opleidingen op het gebied van Fitness, Sport en Health op een twintigtal locaties in Nederland. ‘We hadden al een cursus voor mentale trainer’, haakt Jelmer Siemons in als initiator en eigenaar van Start2Move. ‘Maar deze cursus was vrij kort en summier, en sloot niet aan bij de behoefte van de markt. Wij wilden graag een opleiding met meer body. Ik kwam toen in contact met Paul. Hij was al een keer gastdocent bij ons geweest. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding.’

Ook de VVCS had al een binding en ervaring met Paul van Zwam. ‘Voor ons doet hij de opleiding voor prestatiepsychologie’, verduidelijkt Arjan Ebbinge, loopbaancoach bij de VVCS. ‘Dat loopt al vanaf 2015. We hebben samen gezeten om te kijken of wij een vervolg konden geven aan deze opleiding. Er was duidelijk behoefte om meer de diepte in te gaan. En zo is de opleiding tot mentale trainer ontstaan. Hij heeft het programma geschreven, waarmee we nu aan de slag gaan. Een pittige opleiding’, waarschuwt hij.

Met de ervaring van twintig jaar als opleider kan Paul van Zwam exact aangeven waartoe de mentale trainer na zijn studie in staat moet zijn. ‘De mentale trainer leert andere mensen om controle te kunnen uitoefenen op zichzelf’, omschrijft hij kernachtig. ‘Dus op de keuze die je maakt, op het gedrag dat je laat zien, op de emoties die je ervaart, en de manier van denken. Je leert echt op een structurele en systematische manier hoe hij of zij meer controle kan krijgen over spanningsniveau, over de manier van denken, over concentratie, over visualisatie, over zelfvertrouwen, over doelen stellen.’

Tijdens de cyclus van twintig halve lesdagen, met zo’n vier tot acht uur huiswerk per week, zijn in de Goffert jeugdspelers van NEC beschikbaar voor nuttige praktijkoefeningen. ‘Zij leren daardoor om meer controle te krijgen over hun emoties. Maar wij zijn van mening dat je deze materie ook prima kan toepassen op normale mensen. Op kinderen, schoolkinderen, of politieagenten, of mensen die willen afvallen. Ook voor die beroepen geldt dat je invloed kunt uitoefenen op jouw spanningsniveau. Of dat je leert om te gaan met kritiek.’ Wat de opleiding betreft, verwacht Paul van Zwam een redelijk evenwicht tussen deelnemers uit de sport en een aantal zonder sport-achtergrond. Gastsprekers zullen regelmatig vanuit hun eigen bevindingen het materiaal aanvullen en verlevendigen. Zoals Gertjan Verbeek, tegenwoordig trainer van FC Twente en al ruim twintig jaar in het vak. ‘Voorwaarde voor deelneming is een hbo-opleiding. Maar dispensatie is mogelijk. Mensen die uit de sport komen en die aantoonbaar veel sportervaring hebben, kunnen aan de hand van een intakegesprek in aanmerking komen voor dispensatie. Veel sporters, veel voetballers zijn na hun middelbare school direct gaan sporten of voetballen. Zij hebben geen hbo-opleiding kunnen doen. Sommige van die jongens hebben zeker het niveau maar hebben nooit die mogelijkheid gehad. Zij hebben wel de ervaring wat het inhoudt om te presteren onder druk.’

Het verheugt Paul van Zwam dat ook Start2Move de opleiding tot mentale trainer wilde omarmen en opnemen in het al uitgebreide pakket met jaarlijks meer dan duizend cursisten. Een succesverhaal van Jelmer Siemons, die niet zonder trots wijst op één van de wezenlijke verschillen met menig andere cursus. ‘Bij ons worden de cursisten niet door de eigen docenten beoordeeld en/of geaccrediteerd maar door diverse brancheorganisaties, waaronder de Atletiek-Unie, NL Actief, Europe Active en de KNVB. Deze onafhankelijke toetsing waarborgt de kwaliteit van de opleiding en het examen. Vergelijk ons met een rijschoolhouder. Opleiding en examen zijn losgekoppeld.’ Zij het kort snuffelde hij zelf even rond in het voetbal. ‘Eén seizoen was ik fysieke trainer bij Heerenveen. Dat was in de tijd van Marco van Basten. Zes keer in de week was ik daarmee bezig. Maar ik had toen al Start2Move. Het was niet te doen.’ Het rap groeiende opleidingscentrum met het hoofdkantoor in Zwolle slokte hem te zeer op. Zo beheerde het inmiddels ook al een aantal opleidingen voor de KNVB. De geslaagde samenwerking met de VVCS resulteert nu dan ook in de opleiding tot mentale trainer van Paul van Zwam. Daarnaast inspireerde het contact met Arjan Ebbinge tot een experiment in maart of april bij Vitesse. ‘We richten ons op Jong Vitesse. We denken aan een zestal dagdelen. We willen de hele selectie aanspreken op de bewustwording van fysieke belasting en herstel. Tevens ook op allerlei carrièreperspectieven tijdens of na het voetballen ’, onthult Jelmer Siemons, met in één adem door de verzekering ‘dit traject graag bij meerdere bvo’s te willen oppakken.’

Klik hier voor al onze opleidingen.